خرید جلد مدارک

خرید جلد مدارک


سفارش عمده تولید جلد مدارک بیمه نامه ایران و دفتر لوحه نویسی می تواند منجر به گسترش یک پیام تبلیغاتی واحد برای نمایندگیها در کل کشور گردد.
یکی از روشهای تبلیغاتی بسیار موثر که اغلب کمپانیهای بزرگ در سراسر جهان از آن استفاده می کنند، همسان سازی و یکپارچه سازی بین کلیه ارکان مجموعه خود بوده، بگونه ای که حتی در پوشیدن لباس، یک اتحاد و یکپارچگی در تمام شعبات و واحد های آنها وجود دارد.
در رابطه با تبلیغات ودفتر کلاسوری میکرو نیز بسیاری از این شرکتها از همین روش بهره برده و در ارسال پیام تبلیغاتی و روش اجرای تبلیغات و حتی انتخاب کالای تبلیغاتی خود اصل اتحاد را در بین کل زیر مجموعه های خود رعایت می کنند. روشی که متاسفانه در ایران هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید