فروش جلد مدارک ثالث طرح آفرینان

فروش عمده جلد مدارک بیمه نامه شخص ثالث طرح آفرینان علاوه بر نمایندگیهای بیمه مشاغل دیگر را نیز پوشش داده است.
شاید این سوال و ابهام در ذهن برخی مخاطبان و صاحبان مشاغل خدماتی و تولیدی مطرح شده باشد که آیا استفاده از جلد مدارک برای تبلیغات مختص مشاغل خاصی است و یا اینکه امکان استفاده از آن برای تبلیغات، به غیر از نمایندگیهای بیمه و بعضی مشاغل دیگر برای سایرین نیز فراهم است؟
توضیحات زیادی در پاسخ به این سوال مطرح است اما ذکر یک نکته اساسی در اینجا وجود دارد و آن این است که علاوه بر اینکه یک کالای کاربردی مانند جلد مدارک برای هر صنفی می تواند مورد استفاده قرار گیرد اما مهمتر از آن شکل استفاده و نوع تبلیغاتی است که با این کالا انجام می شود.

فروش جلد مدارک ثالث طرح آفرینان
Administrator 17 آوریل 2024
برچسب‌ها
بایگانی
ورود to leave a comment
طراحی جلد تبلیغاتی بیمه چرمی